dotacje, dotacje unijne, dofinansowanie, środki unijne, fundusze unijne

Dotacje unijne dla przedsiębiorców- czy warto aplikować?

Wielu z przedsiębiorców przed podjęciem decyzji o założeniu lub rozbudowy firmy zastanawia się nad pozyskaniem dotacji z Unii Europejskiej.
Przed aplikowaniem o fundusze unijne warto jednak zdać sobie sprawę z kosztów i szans na pozyskanie dofinansowania.
Przygotowanie projektu warto zlecić wyspecjalizowanej firmie. Koszt przygotowania wniosku wraz z załącznikami (w tym często kilkudziesięciu stronnicowy Biznes Plan lub Studium Wykonalności wraz z analizą finansową) to wydatek rzędu od jednego do kilkunastu tysięcy złotych (w przypadku projektów infrastrukturalnych).
W zależności od charakteru projektu na etapie składania wniosku o dofinansowanie zazwyczaj należy mieć już gotowe kosztorysy, projekty budowlane oraz wszelkie pozwolenia, co łącznie może wynieść nawet kilkanaście tysięcy złotych.
Szanse na uzyskanie dofinansowania, w zależności od konkursu są różne. Nawet przy najlepszym wniosku i wysokiej ilości uzyskanych punktów w kryteriach merytorycznych alokacja środków często starcza jedynie na 1/10 złożonych projektów.
Czy wnioskowanie o środki unijne jest więc opłacalne? W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i przyznania bezzwrotnej dotacji (średnio ok. 85% kosztów kwalifikowanych w projekcie) przedsiębiorca zyskuje duży zastrzyk gotówki, który pozwala na intensywny rozwój czy poszerzenie dotychczasowej działalności firmy. W przypadku niepowodzenia można- po aktualizacji projektów i kosztorysów starać się o dofinansowania w kolejnym konkursie (zazwyczaj konkursy dotyczące danego działania są ogłaszane co roku).
Aplikowanie o środki unijne to spory koszt, aczkolwiek zyski jakie może osiągnąć firma są wielokrotnie większe (często przewyższające możliwości kredytowe przedsiębiorcy). Co więcej, nawet w przypadku nieotrzymania dotacji przedsiębiorca posiada już gotową dokumentację, która pozwoli mu rozpocząć inwestycję w ramach środków własnych lub innych źródeł.