20 tys dotacji

Premia za odwagę, czyli 20 tys. na start

Trudno realizować marzenia o własnym biznesie jak nie ma się zabezpieczenia finansowego. Oczywiście można rozpocząć w przysłowiowym garażu i dojść na listę 100 najbogatszych, ale trzeba mieć coś na początek. Sam pomysł to za mało.

W kilku krokach do funduszy
Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie jest trudno uzyskać. Aby starać się o dofinansowanie należy:
– zarejestrować się jako osoba bezrobotna w miejscu zamieszkania lub w miejscu, gdzie będzie prowadzona działalność.
– przedstawić swój biznesplan,
– w przeciągu dwóch miesięcy od uzyskania dotacji zarejestrować działalność.
Dobrze sporządzony biznesplan to podstawa aby uzyskać dotacji. Na jego podstawie komisja zdecyduje, czy przyznać środki. Wystarczy wykazać, że firma będzie opłacalna.

Jak rozdysponować dotację
Wysokość dotacji jest uzależniona od wysokości średnich zarobków w Polsce, obecnie jest to kwota 20 tys. zł. W określonym w umowie czasie należy zrobić zakupy i rozliczyć się z nich. Urząd Pracy poprosi o faktury dokumentujące te wydatki. Z dotacji można sfinansować między innymi:
– zakup towarów handlowych i materiałów (do 50% przyznanej kwoty),
– zakup maszyn i urządzeń,
– reklamę
– remont biura,
– koszty pomocy prawnej.
Nie można sfinansować zakupu środków transportu.

Jak nie stracić dotacji
Przyszły przedsiębiorca będzie zobowiązany prowadzić działalność przez 12 miesięcy. W tym czasie nie będzie mógł zawiesić działalności, ani też podjąć zatrudnienia. Dwukrotnie zostanie poproszony o przedstawienie zaświadczeń z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu.

Czy warto?
Na pewno. Oczywiście własna działalność gospodarcza to również zarządzanie ryzykiem. Jednak kwota dotacji dobrze spożytkowana daje szansę na sukces. Wiadomo, najtrudniejsze są początki.